Bröllopsfotograf Skåne, Wedding photographer Sweden » I love storytelling, details, creativity and the Golden hour

Bröllop på Österlen i underbara Kivik – Tina + Joe

Österlen… Kiviks marknad, äppellundar, milslånga stränder som möter himmel, blått hav och vidsträckta hedar smälter ihop. Det speciella ljuset inspirerar konstnärer och fotografer från hela världen och det är verkligen underbart vackert. Österlen attraherar även många brudpar. Vissa reser extra långt. Till exempel Tina & Joe som bor i Chamonix även om Joe är från England och Tina har vuxit upp i Kivik. Vigseln hölls i Kiviks kapell som ligger precis vid havet med underbara strandängar bredvid. Hela ceremonien var rörande och många tårar svämmande över när deras vän, fantastiska Tom Tyler  sjöng och spelade brudparets utvalda sång,“If I Should Fall Behind”… Gästerna fick även vara med om att brudparets lilla son döptes. Och hur söt kan man vara?! Han sov genom hela ceremonien och prästen bara skrattade och frågade ” -Is he a real baby or is he a doll? “…  Prästen Gustav Burman, var för övrigt en alldeles underbar präst som jag verkligen kan rekommendera!  Även han var vän till brudparet och det gör ju onekligen att det blir en varmare och mer personlig vigsel. Ceremonin innehåll även en historia om “den heliga löken” men den historien behåller vi privat 🙂 . Festens hölls på mysiga Allé och som ni kan se på bilderna kommer namnet från den vackra allén som leder till restaurangen som ligger bland böljande fält och betande hästar. Men det bästa av allt med detta bröllop är att jag har fått två nya, helt underbara vänner! Fina ni – vi ses i sommar på Robbie’s konsert i Köpenhamn! Drinks on me!

English version under the pictures

Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Dop fotograf Kivik Österlen Dop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik ÖsterlenBröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen Bröllop fotograf Kivik Österlen

Österlen … Kiviks market, apple groves, miles of sandy beaches that meets sky, blue sea and vast moors merge. The special light inspires artists and photographers from around the world and it is really beautiful. Österlen attracts many wedding couples . Some traveling extra long. For example, Tina & Joe who lives in Chamonix, even if Joe is from England and Tina grew up in Kivik. The ceremony was held in Kiviks chapel, which is located right beside the ocean with gorgeous meadows beside. The whole ceremony was touching and many tears flooded over when their friend, the fabulous Tom Tyler who sang and played the couples selected song, “If I Should Fall Behind” … Guests also got to be part of the bridal couple’s young son who was baptized. And how cute can you be?! He slept through the entire ceremony and the priest just laughed and asked, “Is he a real baby or is he a doll?” … The priest Gustav Burman, was also a really wonderful priest I can really recommend him! Although he was a friend of the couple and it’s undeniably makes it a warmer, more personal wedding. The ceremony also contented a story about the “holy onion” but that story we keep private :-). The party was held at the cozy Allé and as you can see in the pictures, the name comes from of the beautiful avenue that leads to the restaurant which is located among rolling fields and grazing horses. But the best part of this wedding is that I have two new, completely wonderful friends! Beautiful you – see you this summer at Robbie’s concert in Copenhagen! Drinks on me!

 

Bröllop på Österlen

PlBröllop Kivik Österlen

Back to top

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*